Beursbox

DNB in discussie

 Gepubliceerd door om 8:07
okt 072010
 

Op 12 oktober gaat De Nederlandsche Bank (DNB) samen met Social Venture Network (SVN) een discussie houden over de toekomstige DNB taken. De DNB is zich namelijk bewust van haar tekortkomingen en de fouten die ze de afgelopen jaren gemaakt heeft. Anders gezegd, ze is tegen de grenzen van haar toezichts mogelijkheden binnen de huidige wet aangelopen en zoekt nu naar maatschappelijk draagvlak om die grenzen die de wet biedt te verleggen.

Dit blijkt naar mijn idee al uit de drie dilemma’s die DNB heeft aangegeven.
Zo realiseert DNB zich dat regels regels zijn, maar dat gedrag van topmensen natuurlijk ook zal bepalen hoe met bestaande regels wordt omgegaan. Het maakt nogal wat uit of je een topman hebt die de regels volgt en af en toe met een verzoek komt een regel aan te passen of te verruimen, of dat je een topman hebt die steeds doelbewust de grenzen opzoekt er net over gaat en daar een bewust beleid op maakt. (De bankiers de laatste jaren).
Ook ziet de DNB dat ze een geheimhoudingsplicht heeft, maar dat ze ook wel eens geconfronteerd wordt met zaken die misschien niet heel gericht verboden zijn verklaard, maar in haar ogen wel onwenselijke trends zijn. In hoeverre moet DNB dan niet toch de openbaarheid zoeken en dit soort zaken publiek maken?
Zie bijvoorbeeld de problemen met Icesave, waarbij DBN de problemen zag aankomen, maar haar mond hield omdat het niet als haar taak gezien werd om te waarschuwen voor het daadwerkelijk verkeerd was gegaan.
De laatste die ik wil noemen vind ik de engste… In hoeverre moet DNB misschien zelfs wel de wet overtreden als ze denkt dat daarmee wel bereikt kan worden, wat bij werken volgens de voorgeschreven protocollen zeker niet bereikt zal worden? Zou het gewenst zijn als DNB de wet overtreedt als daarmee in haar ogen erger financieel leed voorkomen kan worden? Zie ook als voorbeeld de Icesave problemen, die er nooit waren gekomen als DNB buiten haar boekje was getreden en de vergunning veel eerder dan wettelijk toegestaan al had ingetrokken… Aan de andere kant, kan DNB met al haar fouten die ze gemaakt heeft vertrouwd worden om buiten de protocollen om te werken? Immers voor wie werkt DNB? Officieel is het een zelfstandige NV, maar het is overduidelijk dat het grootkapitaal een enorme vinger in de pap heeft en hier aan de touwtjes trekt. Mij persoonlijk lijkt het toe dat JUIST in die hoek, met alle recente schandalen die voortkomen uit het grootkapitaal, men zich juist volledig aan de wet moet houden en vooral ook niet de schijn wekt daarbuiten te werken.
Het lijkt een interessante discussie te kunnen worden. Ik zal er niet bij aanwezig zijn.

  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Bligg.be Voeg toe aan je Google bladwijzers Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner

  Een reactie aan “DNB in discussie”

  1. De wet interpreteren naar eigen inzicht vereist dat de dames en heren van DNB zich bewust zijn van de maatschappelijke doelstelling van het instituut en dat ze zich daar allemaal voor inspannen.
    DNB is een (semi-)overheidsorgaan waar 1800 ambtenaren werken.
    Wie de illusie heeft dat 1800 ambtenaren zich laten sturen door iets anders dan procedurele voorschriften is nog nooit in aanraking geweest met een overheidsorgaan…
    Helaas heb ik in de praktijk moeten ervaren dat het merendeel van de bij DNB werkzame ambtenaren het als zijn/haar verantwoordelijkheid ziet om ambtelijke regeltjes te volgen, ongeacht de maatschappelijke impact daarvan.
    Nee hoor; DNB ‘het recht’ om de wet te overtreden = einde Trias Politica.

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.